Prezentace produktu CREPEX ve formátu PDF

Antikorozní nátěr s garancí nad 15 let

Garance 15 a více let

Pasivační nátěr CREPEX je založen na chemické reakci umožňující jehličkové ukotvení a pevnou vazbu s ošetřovaným povrchem. Tímto spojením vznikne kompaktní homogenní materiál poskytující ochranu a stabilizaci rzi testovanou certifikovanými výzkumnými ústavy.

Na čistý i zkorodovaný materiál

CREPEX lze použít jak na nový, čistý podklad (železo, ocel, hliník, měď, zinek, bronz a pod.), tak na již zkorodovaný, včetně patinujících ocelí Atmofix a Cor-Ten, kde je schopen díky probíhající chemické reakci a nadbytku účinné složky v sobě, korozi pasivovat a stabilizovat.

Aplikace

Výborná přilnavost vrchního nátěru

CREPEX díky svému chemickému sloučení s podkladem poskytuje výjimečné podmínky zvyšující přilnavost všech běžně dostupných vrchních nátěrů.

Vydatnost a doba zasychání

1l nátěru CREPEX pokryje plochu 10-12 m2. Nanáší se štětcem, stříkáním, nebo máčením. Doporučená doba schnutí je při teplotě nad 5°C je 24 hodin. Při vyšší teplotě okolí, nebo použitím sušárny může být tato doba zkrácena až na cca 20-40 minut.

Certifikace

Pro prostředí C3 a C4 byl CREPEX testován výzkumným ústavem SYNPO a.s. v testech splnil vybrané požadavky předpisů po 480 h expozice v neutrální solné mlze, která odpovídá životnosti 15 a více let. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR udělilo dotace ve výši 100% nákladů na testování nátěru v prostředí korozní agresivity C5 ve státním výzkumném ústavu SVÚOM, s předpokládanou odpovídající dobou životnosti 25 a více let.

Odlehčení konstrukce

Aplikací nátěru CREPEX vznikne na povrchu film o síle 10-30 um, který se při schnutí a průběhu chemické reakce molekulárně sloučí s povrchem. Na ošetřený povrch se nanese už pouze požadovaná vrchní barva anebo druhá vrstva nátěru CREPEX. Finální nátěrový systém je proto mnohem tenší a jeho váha nižší, čímž se snižuje spotřeba nátěrových materiálů a konstrukce jsou méně zatěžovány.

Další výhody

Materiál ošetřený nátěrem CREPEX je elastický a při ohybu nebo pnutí nedochází k narušení povrchu. Při řešení zkorodovaných konstrukcí, vyrobených z patinujících ocelí Cor-Ten a Atmofix, je možné provádět aplikaci bez nutnosti jejich rozebírání, tzn. bez přerušení jejich provozu. Použití pasivačního nátěru CREPEX rovněž doporučujeme pro následné nanášení práškových barev (komaxitu).

Balení a expedice

CREPEX je expedován v IBC kontejnerech (1000 l), z areálu chemického závodu Lach-Ner, Neratovice, CZ. Produkt CREPEX není nebezpečnou látkou dle norem ADR a jeho přeprava nepodléhá povinnostem dle těchto norem.