+420 739 474 232 [email protected]

Menu

CERTIFIKACE

Výzkumný ústav SYNPO, akciová společnost.

Zhodnocení výsledků testů

Výzkumný ústav SYNPO a.s. Pardubice, oddělení hodnocení a zkoušení, posoudil očekávánou životnost nátěrového systému CREPEX v podmínkách venkovní expozice a v přiložených certifikátech potvrdil vysokou životnost běžně dostupných vrchních barev nanesených na CREPEX, na 15 a více let, v prostředí korozní agresivity C3 a C4. Po odtrhových a mřížkových zkouškách zůstal nátěr CREPEX po těchto testech dále neporušen.

Na vzorcích poskytnutých výzkumnému ústavu SYNPO byla aplikace nátěru CREPEX přikryta různými volně dostupnými krycími barvami. V současnosti připravujeme další testy, pro které budou zkoušeny nejvhodnější krycí, barvy pro jednotlivé specifické účely, dle potřeb odběratelů z různých odvětví a které budou společně s nátěrovou hmotou CREPEX tvořit optimální nátěrový systém, pro vybrané aplikace a druhy materiálů (železo, ocel, hliník, zinek, měď atd.)Při aplikaci produktu CREPEX ve dvou vrstvách, zcela odpadá potřebnost vrchního nátěru.

Výrobce vybrané krycí barvy může být rovněž uveden v certifikátu životnosti nátěrového systému, který jako jediný na světě poskytuje výše popsanou antikorozní ochranu a proto společnost CREPEX s.r.o. uvažuje o vypsání celosvětového výběrového řízení.

Výzkumný ústav SYNPO, akciová společnost - Pardubice

Stanovení odolnosti v solné mlze. Vyhodnocení poškození povlaků. Stanovení tloušťky nátěru.

zobrazit

Stanovení tloušťky nátěrů.         Odtrhová zkouška přilnavosti. Mřížková zkouška.

zobrazit

Posouzení očekávané životnosti nátěrového systému CREPEX 3 v podmínkách venkovní expozice.

zobrazit