Crepex - antikorozní ochrana

+420 739 474 232‬ [email protected]

Menu

KONSTRUKCE MOSTŮ

bez narušení statiky a navyšování zatížení

KONSTRUKCE MOSTŮ

Koroze na mostech způsobuje snížení jejich nosnosti a narušení jejich statických vlastností. Ošetření takto poškozených mostů současnými, normami doporučovanými nátěrovými systémy o tloušťce cca 400 µm není vhodné, protože by tím došlo k nadměrnému zatížení konstrukce. Antikorózní nátěr CREPEX vytváří při jeho aplikaci film o tloušťce jenom 10-40 µm (dle způsobu aplikace), v průběhu chemické reakce se sloučí s ošetřovaným povrchem, odpaří se zbytková voda, čímž po nanesení vrchní barvy vznikne lehčí, flexibilní a vůči vzniku, či rozšiřování koroze odolný material.