Menu

+420 739 474 232 [email protected]

Menu

produkt

vlastnosti a specifikace

Historie a vznik produktu:...

Původní produkt byl vyvíjen již v sedmdesátých letech za použití tehdy dostupných organických pryskyřic v organických rozpouštědlech. Vzhledem k tomu, že reakce probíhá pouze ve vodném prostředí, vytvořené vodouředitelné disperze z těchto surovin byly nestálé a nezajišťovaly průběh reakce, byl vývoj přerušen.
Další vývoj produktu pokračoval po revoluci zkoušením vhodné vodouředitelné disperze, která by zaručovala průběh chemické reakce pod povrchem nátěrového filmu.

Prvotní zkoušky v letech 1992 až 1998 byly prováděny ve Výzkumném ústavu nátěrových hmot se Státní zkušebnou (později firmou Lavis a.s.).

Paralelně byla antikorozní problematika na bázi vodouředitelných disperzí konzultována na Vysoké škole chemické v Pardubicích pod vedením Doc. Ing. Petr Kalendy.

V roce 2014 byl dokončen vývoj disperze zajišťující bezproblémový průběh chemické reakce, zaregistrován patent na složení nátěrového systému, technologický postup výroby, užitný vzor a ochranná známka. V současnosti je produkt uváděn na trh.

 

Přínos při využití v oblastech...

Výroba kovových konstrukcí budov, hal a mostů100%

Železobetonové stavby 100%

Stavebnictví (přísada do betonu) 100%

Automobilový průmysl 100%

Železnice, letecký a lodní průmysl 100%

Kontejnerová doprava 100%

Přenosová energetická soustava (vysokonapěťové stožáry) 100%

Spojovací materiály a pod. 100%

CREPEX – nátěrová hmota zastavující tvorbu rzi na základě chemické reakce, která probíhá i pod nátěrovým filmem za tvorby antikorozního pigmentu pevně zakotveného v podkladu, čímž dochází k pasivaci jeho povrchu. Tímto spojením vznikne kompaktní materiál poskytující ochranu proti tvorbě rzi a stabilizaci již probíhajícího procesu koroze, testovanou certifikovanými výzkumnými ústavy.

Nátěrová hmota je schopná zastavit už rozběhnutý proces koroze přímo na korozí poškozeném povrchu. V kombinaci s kvalitní vrchní barvou se životnost ošetřeného povrchu může prodloužit několikanásobně. Výrobek Crepex šetří a zlepšuje životní prostředí zejména v energetických a materiálových nákladech na výrobu a údržbu povrchů kovovů. (např. náhrada galvanizačních procesů, antikorózní ochrana před aplikací práškových barev a pod.)

V současné době probíhá testování a výběr nových komponentů a aditiv k výrobě produktu k zabezpečení aplikačních a ochranných vlastností produktu dle individuálních požadavků odběratelů z různých odvětví. Cena dle takto specificky upraveného a navrženého nátěrového systému bude vzhledem k různým individuálním úpravám vždy aktualizována stanovena individuálně.

V spolupráci s odběrateli z různých odvětví můžeme navrhnout ucelený nátěrový systém pro jednotlivé specifické účely, dle jejich požadavků a navrhnout optimální nátěrový systém, pro vybrané aplikace a druhy materiálů (železo, ocel, hliník, zinek, měď atd.)

Pro zjištění aktuálních možností dodávek nátěru CREPEX pošlete dotaz s uvedením počtu Vámi požadovaných litrů na email [email protected] .

 

Partneři