Crepex - antikorozní ochrana

+420 739 474 232 [email protected]

Menu

STAVEBNICTVÍ

přísada do betonu

STAVEBNICTVÍ

Produkt CREPEX je navržen na vodní bázi a 80% jeho objemu tvoří disperze, která se běžně přimíchává do betonu. Kovové části v korozí poškozených stavbách je rovněž možno po odstranění poškozeného betonu ošetřit produktem CREPEX. Tím se zastaví rozběhnutý proces vzniku i rozšiřování koroze. Přimícháním produktu CREPEX do nového nánosu betonu, který bude na ošetřované místo při jeho sanaci nanesen se zabrání vzniku procesu eroze samotného betonu. Přimícháním produktu CREPEX do nového betonu se zlepšuje a mění jeho konzistence, stává se pevnějším, méně porézním a je lépe připraven na závěrečné povrchové úpravy pro venkovní expozici.