Crepex - antikorozní ochrana

+420 739 474 232‬ [email protected]

Menu

Železobetonové stavby

roxory a kari sítě

ŽELEZOBETONOVÉ STAVBY

Kari sítě, roxory – které jsou součásti železobetonových konstrukcí a staveb, jsou již během skladování, případně během převozu napadeny rzí. Rozšiřování rzi je betonem zpomaleno, přesto stále pokračuje. Rozdíl ve vzhledu, stavu a vlastnostech zabetonovaných kovových prvků, předem ošetřených nátěrem CREPEX a neošetřených, je patrný už po krátkém období (např. 1 rok). Kovové části v poškozených stavbách je rovněž možno po odstranění poškozeného betonu ošetřit produktem CREPEX a zabránit tak vzniku i rozšiřování už vzniklé koroze. Přimícháním produktu CREPEX do nového nánosu betonu, který bude na ošetřované místo při jeho sanaci nanesen se rovněž zabrání vzniku procesu eroze samotného betonu. Produkt CREPEX je navržen na vodní bázi a přibližně 80% jeho objemu tvoří disperze, která do betonu se běžně přimíchává.