U výškových budov a mrakodrapů dochází k pohybu jejich konstrukcí, který je způsobený jejich odporem ve větru. Vlivem teplotní roztažnosti materiálů dochází při změnách teplot rovněž k roztahování a smršťování samotné konstrukce – vznikají tzv. teplotní dilatační pohyby. U vnitřního zateplení je riziko teplotních změn v nosné konstrukci ještě mnohem větší. Konstrukce se zde více rozpíná a smršťuje, což zároveň namáhá i další napojené konstrukce, spojovací materiály a sváry. Na rozdíl od současně používaných nátěrů je ochrana nátěrem CREPEX® schopna tyto pohyby snášet díky své flexibilitě bez poškození.

U současně používaných nátěrových systémů poskytujících ochranu na bázi přilnavosti jednotlivých vrstev dochází při ohybu, roztahování a smršťování k tomu, že tyto vrstvy barvy popraskají a jejich ochrana se tak stává neúčinnou. Pohyby konstrukcí, ke kterým dochází vlivem větrů, se v moderních výškových budovách řeší zabudováním tlumičů těchto pohybů umístněných v různých podlažích budov. Nátěr CREPEX® je flexibilní stejně jako použitý materiál konstrukce, se kterým se v průběhu chemické reakci vzniklé po jeho aplikaci molekulárně propojil, a proto u výsledného homogenního materiálu nedochází k praskání žádného naneseného filmu a není potřeba řešit jeho kohezi nebo adhezi při pohybech konstrukce.

Nezanedbatelným faktem je, že při použití lehčí a účinnější antikorozní ochrany konstrukcí výškových budov na bázi nátěru CREPEX® se výrazně sníží i váha konstrukcí budov a tím potřeba budování většího rozsahu základů pro tyto stavby, což představuje velkou úsporu všech souvisejících nákladů v zamýšleném projektu.