Betonářská ocel, která je součástí železobetonových konstrukcí a staveb, je již během skladování, případně během převozu napadena rzí. Její šíření je samotným betonem sice zpomalováno, přesto však nadále pokračuje, což způsobuje následnou degradaci betonu, poškození statiky i vzhledu staveb.

Nátěrový systém na bázi hmoty CREPEX® splňuje požadavky TP 136 a je vhodný na ochranu všech druhů betonářské ocele; pH výrobku CREPEX® a zásadité prostředí zabraňují vzniku rovnoměrné i mezikrystalické koroze, ke které dochází při změně pH prostředí a degradace betonu. Dále brání vzniku tzv. důlkové koroze, vznikající za přítomnosti chloridů a jejich solí, což je způsobeno především povětrnostními vlivy. Požadavek TP 136 předepisuje sílu nátěrového filmu min. 130 µm. Nátěrová hmota CREPEX® zabezpečuje výše popsanou ochranu již při síle filmu 10–40 µm, který se vytvoří jedním nátěrem nebo nástřikem. Pro dosažení předepsané tloušťky je možné aplikaci opakovat nebo následně nanést vrchní barvu tak, jako u běžných konstrukcí, které nejsou zality betonem.

Korozí napadené kovové části poškozených staveb je rovněž možné po odstranění vlhkosti poškozeného betonu ošetřit produktem CREPEX® a zabránit tak vzniku koroze a jejímu rozšiřování. Přimícháním produktu CREPEX® do nového nánosu betonu, jenž bude na ošetřované místo při jeho sanaci nanesen, se rovněž zabrání jeho degradaci a poškození vlhkem. Produkt CREPEX® je navržen na vodní bázi a přibližně 80 % jeho objemu tvoří disperze, která se do betonu běžně přimíchává.