Ani kontejnery využívané k dalším účelům (obytné, skladovací, sanitární, multifunkční armádní kontejnery) není ochráněna před všemi problémy, které způsobuje koroze. Při manipulaci s kontejnery se jejich povrch poškozuje a tím následně vzniká koroze, podkorodování, začínají odpadávat vrchní vrstvy barev apod. Tomu lze zabránit aplikací nátěrového systému na bázi produktu CREPEX® hned po výrobě kontejnerů nebo při opravách těch již poškozených. Stejným způsobem je vhodné ošetřit trupy i paluby lodí, obslužná zařízení, jeřáby a periferie přístavů.