Nejčastějším místem, kde se objevuje koroze, jsou právě spoje, které poskytují vhodné podmínky pro vznik koroze a její následné šíření z míst mechanického oděru spojovacích materiálů, jako jsou šrouby, matice, hřebíky, svorky apod. Ošetřením spojovacích materiálů a svárů jejich přetřením nebo přestříkáním nátěrem CREPEX®, popř. jejich máčením v tomto nátěru, budou tyto spojovací materiály a sváry na bezkonkurenčně dlouhou dobu účinně chráněny proti vzniku koroze a opatřeny výbornými vlastnostmi pro adhezi vrchních barev, včetně nanášení práškových barev a jejich vypalování.

Ani dřevěné stavby nejsou dostatečně chráněny. Dřevní hniloba se nejčastěji projevuje v místech, kde korodují užité kovové spojovací materiály, jako jsou např. hřebíky, šrouby, matice apod. Jejich ošetřením pomocí nátěru CREPEX® lze životnost dřevěných staveb výrazně prodloužit a z uvedených důvodů zabránit započetí procesu hniloby.