Koroze na mostech negativně ovlivňuje jejich statické vlastnosti a snižuje jejich celkovou nosnost. Ošetřit takto poškozené mosty současnými, normami doporučovanými nátěrovými systémy o tloušťce cca 400 µm není vhodné, neboť tím dojde k výraznému zatížení konstrukce. Antikorozní nátěr CREPEX® vytváří po aplikaci film o tloušťce jen 10–40 µm (dle způsobu aplikace), ale v průběhu chemické reakce se molekulárně propojí a sloučí s ošetřovaným povrchem, zbytková voda se odpaří, čímž po nanesení vrchní barvy vznikne lehčí, flexibilní a homogenní materiál, který bude odolný vůči vzniku koroze a jejímu dalšímu rozšiřování.

Poté co se nátěrová hmota CREPEX® stane součástí ošetřovaného materiálu nedochází jako u ostatních barev nebo antikorozních ochran k praskání a podkorodování nátěrového filmu při pružení, ohybu nebo roztažení dané konstrukce, což výrazně prodlužuje celkovou životnost mostů.