Už ze samotného slova „železnice“ je jasné, jaký materiál byl použit při jejich výstavbě. V dnešní době řešíme právě problémy železa s korozí, z čehož vyplývá nutnost údržby a ochrany nejen celé železniční sítě, ale také i kolejí, vagónových souprav, lokomotiv, sloupů, mostů, různých vedení a periferních zařízení, včetně přístupových schodišť, lávek a zábradlí, spadajících do železničního vybavení a celé infrastruktury. Nabízí se rovněž možnost ochrany samotných kolejí z jejich bočních stran a okolitých kovových spojovacích materiálů – všude tam, kde se prvky způsobující jejich rezavění nevyjezdí tak, jako na vrchní ploše kolejí.