Ošetřit již rezavějící střechy z vlnitého plechu s pomocí současně dostupných ochranných nátěrů a způsobů jejich aplikace není vždy prakticky možné, a to z důvodů komplikovaného, velmi pracného a někdy i zcela nemožného odstranění přilnavé rzi na vlnitém profilu. Chemická reakce probíhající po aplikaci nátěru CREPEX® přilnavou rez spotřebuje, vytvoří ochranný film obsahující nadbytek účinné složky, který se molekulárně spojí s ošetřovaným podložím a který zabrání dalšímu vzniku a rozšiřování koroze. Na takto zpasivizovaném a stabilizovaném povrchu je i po mechanickém poškození střechy zabráněno vzniku koroze a jejímu dalšímu šíření, tedy tzv. podkorodování z místa poškození.

Při zateplování výrobních hal a budov, které si vyžadují vyšší paropropustnost, se kondenzací vlhkosti zvyšuje hodnota prostředí korozní agresivity i zevnitř, tedy v jejich samotných prostorách. To si zejména u plechových střech vyžaduje vysoce účinnou a efektivní oboustrannou antikorozní ochranu, kterou nátěrový systém založený na antikorozním nátěru CREPEX® poskytuje.