Vlastnosti a specifikace

CREPEX®

Po přikrytí libovolnou vrchní barvou zabraňuje vzniku koroze a jejímu dalšímu šíření po dobu 15 a více let v prostředí vysoké korozní agresivity C3 a C4, jak potvrzují výsledky testů provedených certifikovanými výzkumnými ústavy.

 Umožňuje, aby výsledný nátěrový systém – sestávající z nátěrové hmoty CREPEX® a vrchní nebo krycí barvy o celkové síle od 100 µm – byl nejenže výrazně tenčí, lehčí a levnější, ale zároveň několikanásobně účinnější než jiné, dnes používané ochrany kovových povrchů, a to navíc s nesrovnatelně jednodušší aplikací bez nutnosti speciálních úprav povrchů před jeho nanesením, jako např. pískování abrazivem apod. Lehčí nátěrový systém rovněž méně zatěžuje ošetřované konstrukce a méně mění statické vlastnosti mostů, konstrukcí apod. U výškových budov se odlehčení váhy konstrukce výrazně projeví na potřebě budování základů staveb.

Po přimíchání do betonu místo standartní běžně přidávané disperze zabraňuje jeho erozi, korozi kovů betonem zalitých a současně vylepšuje jeho povrchové vlastnosti.

CREPEX® UV

I bez aplikace vrchní krycí barvy poskytuje ochranu ošetřenému povrchu proti vzniku koroze a jejímu šíření v různých situacích – během transportu materiálu po moři, jako dočasná ochrana povrchu před jeho finální úpravou vrchní barvou.

Umožňuje, aby výsledný nátěrový systém – sestávající z nátěrové hmoty CREPEX®UV a vrchní nebo krycí barvy celkové o síle od 100 µm – byl nejenže několikanásobně účinnější, lehčí a levnější než současné ochrany kovových povrchů, ale měl nesrovnatelně jednodušší aplikaci, a to bez nutnosti speciálních úprav povrchů před jeho nanesením, jakým může být kupř. pískování abrazivem apod. Lehčí nátěrový systém rovněž méně zatěžuje ošetřované konstrukce a méně mění statické vlastnosti mostů, konstrukcí apod. U výškových budov se odlehčení váhy konstrukce výrazně projeví na potřebě budování základů staveb.

Obsahuje účinné stabilizátory a antikorozní pigmenty, jež blokují škodlivý vliv slunečního nebo UV záření, a to i na takových površích, které nejsou přikryty následnou vrchní barvou.

PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE PRODUKTŮ

 • Nátěrové hmoty CREPEX® dokážou zastavit již rozběhnutý korozní proces přímo na korozí napadeném povrchu. V kombinaci s kvalitní vrchní barvou je schopen prodloužit životnost ošetřeného povrchu až několikanásobně. Pokud je ošetřený povrch mechanicky poškozen, pod jeho finální povrchovou úpravou nebo krycí barvou nedochází ke vzniku nebo rozšiřování koroze.
 • Schopnost zabránit vzniku koroze a jejímu šíření vzniká při chemické reakci aktivních složek s povrchem materiálu, kdy se pod nátěrovým filmem tvoří antikorozní pigment, který je následně pevně zakotven v samotném podkladu. Tím se povrch ošetřovaného materiálu pasivuje a vznikne tak kompaktní a homogenní materiál. Výsledky měření provedených certifikovanými výzkumnými ústavy potvrdily, že nátěrové systémy založené na nátěru CREPEX® jsou odolné vůči vzniku koroze a jejímu šíření v prostředí korozní agresivity C3 a C4 na období 15 let a více.
 • Plní funkci základního nátěru a při jeho síle 10–40 µm vylepšuje přilnavost všech nanášených krycích barev (i práškových), a to i na takovém povrchu, který je již korozí poškozen.
 • Povrchy ošetřené produkty CREPEX® je možné bez problému svářet. Během sváření aplikovaný nátěr nikam „neodlétává“ a nerozptyluje se do okolí. Samotný svár lze jednoduchým způsobem přetřít, případně přestříkat.

 • CREPEX® i bez vrchní krycí barvy zamezuje tvorbě rzi a jejímu šíření, nicméně nedokáže zabránit negativnímu působení slunečného a UV záření. Ošetřovaný materiál, který tak není přikrytý vrchní barvou či jinou ochrannou vrstvou, je například během transportu vystavován slunečnímu nebo UV záření, které může za přítomnosti vody a vlhka (na lodích, automobilech apod.) vytvořit vhodné podmínky pro vznik rzi a spustit tak samotný korozní proces. Tato rizika však odstraňuje antikorozní nátěrová hmota s obchodním názvem CREPEX® UV, založená na bázi styren-akrylátové nebo vodou ředitelné disperze.
 • CREPEX® UV obsahuje účinné stabilizátory a antikorozní pigmenty blokující škodlivý vliv slunečního nebo UV záření,
 • Jakožto i pasivační nátěr je možné CREPEX® UV aplikovat jak na zkorodované, tak na nezkorodované kovové povrchy (železo, ocel, hliník, zinek apod.), a to se stejnou účinností. CREPEX® UV díky dostatečnému množství aktivních složek, katalyzátorů a dalších aditiv totiž dokáže odrážet sluneční nebo UV záření a měnit jeho frekvenci, čímž u zkorodovaných povrchů zajišťuje jejich stabilizaci a u těch nezkorodovaných zabraňuje vzniku koroze a jejímu následnému rozšiřování i pod povrchem nátěrového filmu.
 • CREPEX® UV je revoluční ochranou kovových povrchů, která najde své využití kupř. jako základní vrstva chránící přepravovaný materiály – ať už se jedná o nosníky, mosty, konstrukční díly, karoserie a podvozky automobilů, potrubí, zábradlí či další komponenty – během transportu na místo určení nebo jako ochranná vrstva pro ocelové roxory, armovací koše nebo jinou betonářskou ocel, než budou zality betonem.

 • Kombinace nátěrové hmoty s obchodním názvem CREPEX® UV s vrchní barvou TEMADUR® 10 (s tužidlem 7590) od finského výrobce TIKKURILA® byla testována v prostřední vysoké korozní agresivity C4. Testy potvrdily vysokou životnost zkoušeného nátěrového systému na období 15 a více let a jeho dlouhodobou antikorozní účinnost v prostředí klasifikovaném stupněm korozivity atmosféry C4 dle ČSN EN ISO 12944-2. V případě zájmu je naleznete pod záložkou CERTIFIKACE v horním menu této webové stránky.
 • V současné době vybíráme a následně testujeme nové komponenty a aditiva, abychom dokázali vyhovět všem odběratelům z různých odvětví a zprostředkovat pro ně takový produkt, který bude splňovat jejich očekávání a zcela naplňovat jejich představy o ochraně ošetřovaného povrchu. Ve spolupráci s výzkumnými ústavy můžeme navrhnout ucelený nátěrový systém, který bude optimálním pro různé druhy materiálů, ať už se jedná o železo, ocel, hliník, měď či jiné.

Klíčové oblasti odbytu

 • Stavebnictví a železobetonové stavby
 • Výroba konstrukcí a mostů
 • Automobilový, železniční, letecký a lodní průmysl
 • Kontejnerová doprava
 • Přenosové energetické soustavy
 • Spojovací materiály
 • Domácnost (nátěry plotů, střech a dalších konstrukcí)