Produkt CREPEX® je navržen na vodní bázi, přičemž 80 % jeho objemu je tvořeno disperzí, která se běžně přimíchává do betonu. Kovové části staveb postižených korozí je rovněž možné ošetřit produktem CREPEX®, a to po odstranění poškozeného betonu. Aplikací tohoto nátěru se zastaví rozběhnutý proces vzniku koroze i jejího dalšího šíření. Přimícháním produktu CREPEX® do nového nánosu betonu, který bude na ošetřované místo nanesen, lze zabránit jeho další degradaci a erozi.