Antikorozní ochrana na bázi produktu CREPEX® se hlavně díky jednoduchosti aplikace a ceně za dlouhodobou ochranu proti korozi rovněž nabízí jako vhodná k použití při různých opravách v areálech letišť, skladů a hangárů, stejně jako i na pojízdná a stacionární obslužná zařízení. Tenčí a lehčí nátěr CREPEX® na trupech letadel by jednoznačně napomohl ke snížení jejich hmotnosti a tím pádem i k navýšení jejich nosnosti. Dále vzhledem k dlouhodobé efektivní ochraně a nižším nárokům na lidskou práci by kromě jiného došlo také k významné úspoře všech souvisejících nákladů.