Projekt

podporován Evropskou unií

Část nákladů na testování a ověřování fyzikálně-chemických, ochranných, antikorozních vlastností produktu a přilnavosti různých nátěrových systémů na předúpravu testovaných materiálů prostředkem CREPEX® v prostředí vysoké korozní agresivity byla spolufinancována z fondů Evropské unie.