Když se k výrobě stožárů vysokonapěťových přenosových soustav začaly čím dál více využívat patinující ocele (Atmofix, Corten), byla odborníky na korozní problematiku stanovena doba odolnosti vůči korozi maximálně na 30 let. Toto období již pominulo a vysokonapěťové přenosové soustavy jsou již korozí značně poškozeny, čímž se snižuje i projektovaná nosnost a statické vlastnosti konstrukcí a problém je nutné řešit. Produktem CREPEX® je možné stávající přenosové soustavy ošetřit bez přerušení provozu dodávky energie.

Srovnání nákladů na ošetření sloupu vysokonapěťové přenosové soustavy aplikací nátěru CREPEX® a žárového zinkování (bez započítání aplikace vrchní barvy dle výběru zákazníka)


Předmětem ošetření byl již korozí napadený sloup vysokonapěťové přenosové soustavy o váze 20 tun a s povrchovou plochou 550 m2:
Možnosti sanace konstrukcíŽárové zinkováníCREPEX
Ošetření povrchů poškozených korozíNeAno
Ošetření povrchů nad 6 metrůNeAno
Svařování již ošetřených povrchůNeAno
Svářecí automatNeAno

Další související náklady

Žárové zinkování

CREPEX

Demontáž sloupu, odklonění vedení, přerušení dodávek energie

Ano

Ne

Přeprava materiálu do zinkovny

Ano

Ne

Nutná příprava povrchů před zinkováním

Ano

Ne

Přeprava zpět na místo, montáž a sestavení

Ano

Ne

Zpětná instalace drátů vedení vysokého napětí

Ano

Ne

Následné ošetření povrchu po 2 letech

Ano

Ne

Při ošetření sloupů nátěrem CREPEX® odpadají všechny náklady a komplikace uvedené v tabulce výše a ke kupní ceně nátěru je třeba připočíst pouze náklady na aplikaci nátěru.

K nákladům na ošetření žárovým zinkováním je dále potřeba připočíst ztráty velkého rozsahu z přerušení dodávek energie apod.

Přímé náklady na ošetření profilů žárovým zinkováním jsou vypočítány se sazbou za 1 kg váhy profilu určeného k zinkování nebo také za 1 m2 zinkování. Dosažitelná cena u varianty zinkování na váhu se pohybuje v intervalu mezi 20–30 Kč za 1 kg, což u daného sloupu o hmotnosti 20 tun při průměrné ceně činí přibližně 500 000 Kč a odhadované náklady na rozebrání, převoz a přípravu, odvoz na místo a složení ve výši cca 500 000 Kč, což spolu činí náklad ve výši 1 000 000 Kč. Nebo u varianty zinkování vypočtené dle plochy, pohybující se kolem 750 Kč za 1 m2 činí u daného sloupu o ploše 550 m2 částku 412 500 Kč a odhadované náklady na rozebrání, převoz a přípravu, odvoz na místo a složení stejně jako u předešlé varianty výši cca 500 000 Kč, což spolu tvoří náklady ve výši 912 500 Kč.

Vybavení na natírání nebo stříkání barev je dnes dostupné pro každého a většinou s ním disponují všechny společnosti, které si provádějí aspoň základní údržbu.

Náklady na ošetření profilů aplikací nátěru CREPEX® se při zakázkách většího rozsahu mohou pohybovat kolem 500 Kč / 1 l. Pro ulehčení výpočtu počítejme se střední spotřebou nátěru tj. 1 l nátěru na 10 m2.

Výsledná cena přímých nákladů na obstarání nátěru CREPEX® na předmětný sloup činí 27 500 Kč a odhadovaná cena stříkání nebo natírání se může pohybovat v rozmezí 20 000 – 50 000 Kč, což dohromady činí výslednou cenu menší než 100 000 Kč.

Náklady na natírání nebo stříkání nátěru CREPEX® jsou tedy oproti nákladům na žárové zinkování nižší o stovky tisíc korun českých.
Rozdíl nákladů na ošetření jednoho sloupu vysokonapěťové přenosové soustavy tedy může činit částku ve výši 900 000 Kč, a to bez vyčíslení ztrát při přerušení dodávek energie na celé období opravy žárovým zinkováním.

Naproti tomu ošetření aplikací nátěrovým systémem na bázi nátěru CREPEX® může činit částku ve výši 100 000 Kč. Tuto částku je potřeba navýšit o cenu vrchního nátěru, zvoleného dle požadavků klienta.

Ochrana aplikací nátěrem CREPEX® je rychlejší, méně komplikovaná, levnější a v neposlední řadě účinnější a šetrnější k přírodě.