Certifikace

Výzkumný ústav SYNPO, a. s.

Zhodnocení výsledků testů

Výzkumný ústav SYNPO, a. s., Pardubice, oddělení hodnocení a zkoušení, posoudil očekávánou životnost nátěrových systémů v podmínkách venkovní expozice a v přiložených certifikátech potvrdil vysokou životnost běžně dostupných vrchních barev, nanesených na antikorozní nátěr CREPEX® nebo CREPEX® UV, na 15 a více let, v prostředí korozní agresivity C3 a C4. Po odtrhových a mřížkových zkouškách provedených testů zůstal nátěr CREPEX® a CREPEX® UV na testovaných površích dále neporušen. Na vzorcích poskytnutých výzkumnému ústavu SYNPO byla aplikace nátěru CREPEX® nebo CREPEX® UV přikryta různými volně dostupnými krycími barvami. V současnosti připravujeme další testy, pro které budou zkoušeny nejvhodnější krycí, barvy pro jednotlivé specifické účely, dle potřeb odběratelů z různých odvětví a které budou společně s nátěrovou hmotou CREPEX® nebo CREPEX® UV tvořit optimální nátěrový systém, pro vybrané aplikace a druhy materiálů (železo, ocel, hliník, zinek, měď atd.) Výrobce vybrané krycí barvy může být rovněž uveden v certifikátu životnosti nátěrového systému, který jako jediný na světě poskytuje výše popsanou antikorozní ochranu a proto je zvažováno i vypsání celosvětového výběrového řízení

CREPEX® UV

Protokol o zkoušce 370/089, CREPEX® UV s vrchní barvou TEMADUR® 10.
Hodnocení očekávané životnosti dvouvrstvého nátěrového systému CREPEX® UV a TEMADUR® 10, na oceli ve venkovním prostředí podle požadavků ČSN ISO 12944-6.

CREPEX®

Test č. 1

21. srpna 2015

Stanovení odolnosti v solné mlze. Vyhodnocení poškození povlaků. Stanovení tloušťky nátěru.

Test č. 2

21. srpna 2015

Stanovení tloušťky nátěrů. Odtrhová zkouška přilnavosti. Mřížková zkouška.

Test č. 3

27. srpna 2015

Posouzení očekávané životnosti  
v podmínkách venkovní expozice.